0سبد خرید
بازدید جناب آقای جهانگیری رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با اتفاق تنی چند از همکاران این سازمان از پروژه ملی کوبه در تاریخ 95/12/16 صورت گرفت. در این بازدید آقای جهانگیری بر اولویت آشنایی کلیه صنوف مرتبط با بخش ساختمان با چنین مجموعه ای و حمایت از آن...